Työnohjaus

Tarjoan työnohjausta

 • joka soveltuu yksilöille, ryhmille ja työyhteisöille
 • joka on säännöllistä, tavoitteellista ja ammattimaista
 • joka toteutetaan 2-4 viikon välein 60-90 minuutin jaksoissa
 • joka tuottaa konkreettisia ratkaisumalleja työn tilanteisiin
 • jossa pysähdytään analysoimaan ja arvioimaan työtä
 • jossa on tilaa akuuttien asioiden käsittelylle

Työnohjaajana:

 • toimin työssäni kristilliseltä arvopohjalta
 • käytän toiminnallisia menetelmiä keskustelun tukena
 • pyrin työnohjauksessani vastaamaan sille asetettuun tarpeeseen ja tavoitteeseen
 • pyrin yhdessä ohjattavan kanssa tunnistamaan toimintakulttuuria ja tukemaan tiimityön haasteissa
 • haastan ohjattavaa näkemään ja oivaltamaan toimintatapojaan ja ajatteluaan
 • haluan, että ohjattava tulee kuulluksi ja ymmärretyksi ja sitä kautta löytää voimavaransa ja vahvuutensa

Ohjattavalta odotan:

 • sitoutumista työnohjausprosessiin
 • vastuuttavan itseään asioiden esille tuomisessa ja valmistautumisessaan työnohjausistuntoon
 • rohkeutta pysähtyä oman työn tekemisen ja työn merkityksen pohtimiseen
 • luottamusta työnohjauksen mahdollisuuksiin