Koulutus

Vuorovaikutustaitoja tarvitaan koko elämämme ajan. Mitä paremmin saan sanottavani toisen ymmärrettäväksi ja mitä paremmin ymmärrän toista, sen helpompaa on yhdessä eläminen. Kuulostaa helpommalta kuin onkaan. Vuorovaikutustaidot ovat taitoja, joita voi opetella. Toiset ovat syntyjään taitavampia kuin toiset, mutta kaikki voimme niitä oppia lisää. Järjestän seuraavia kursseja:

Toimiva perhe

on vanhemmille ja kasvattajille tarkoitettu kurssi, jossa opetellaan parantamaan aikuisen ja lapsen välistä vuorovaikutusta. Mitä vanhempi voisi tehdä  muuta kuin ”sadatta kertaa” sanoa samasta asiasta? Miten säilyttää keskusteluyhteys uhmaikäisen ja murrosikäisen kanssa? Miten saada suunniteltua mukavampia lomareissuja? Kurssin pituus on 24 tuntia (2 op.).

Nuisku

eli nuorten ihmissuhdekurssi ohjaa nuoria pohtimaan omia arvojaan ja valintojaan, sekä tuomaan oman mielipiteensä rakentavalla tavalla esille. Keskustelutaidot, omien asenteiden ja arvojen tunnistaminen ja niistä kiinni pitäminen ovat tämän kurssin antia. Kurssin pituus on 28-30 tuntia.

Toimiva koulu

on opettajille tarkoitettu kurssi, jossa tutkitaan oppimisen ja opettamisen tunneilmapiiriä ja vuorovaikutusta ja opetellaan rakentavampia keinoja kouluarkeen ja yhteistyöhön kotien kanssa. Kurssin pituus on 24 tuntia (2 op).

Toimiva vuorovaikutus

on aikuisille tarkoitettu kurssi, jossa vahvistetaan ihmissuhdetaitoja. Se sopii hyvin myös työyhteisölle tai tiimille järjestettäväksi. Kurssin aikana keksitytään parempaan yhteistyön taitoihin, kuuntelemiseen ja puhmiseen. Sen antia voi soveltaa hyvin kotona, työssä, harrastuksissa ja vapaaehtoistoiminnassa. Kurssin pituus on 12 tuntia (1 op). Kurssi voidaan toteuttaa esimerkiksi kahtena kokonaisena päivänä tai kolmena iltana.

Muu koulutus

Olen myös valmis räätälöimään yrityksellesi/ryhmällesi sopivan yksittäisen koulutuksen, vanhempainillan tai tyky-tilaisuuden.